Tolkullisia päätöksiä

Otto Aalto, Vantaa

SoTe-tulee

Koska sote on yksi tärkeimmistä ihmisten hyvinvointiin vaikuttavista asioista yhteiskunnassamme, haluan varmistaa että hyvinvointialueiden aluevaltuustoissa tehdään fiksuja päätöksiä. Siksi pyrin puolueeni aluevaalien ehdokkaaksi Vantaa-Kerava hyvinvointialueella.

Mukava paikka asua

Tehdään Vantaasta entistä houkuttelevampi paikka asua ja yrittää. Se onnistuu pitämällä huolta perusinfrasta, riittävästä asuntotuotannosta, terveydenhuollosta ja asumisviihtyvyydestä. Tämä viimeksimainittu ei aina vaadi miljoonia, mutta sitäkin enemmän tolkkua ja paikallisten asukkaiden kuulemista.

Tehokas terveydenhoito

Terveydenhuollon tehtävä on hoitaa ihmisten terveyttä. Toimiakseen tehokkaasti kaiken pitäisi olla suunnattu juuri tämän perustehtävän toteuttamiseen ja resursointiin. Työ tehdään etulinjassa, ja sitä tekevät hoitajat, lääkärit ja muu henkilökunta, jotka kohtaavat asiakkaan. Heitä pitää kuulla, kun palveluja rukataan.